DEPO VE İTÜ ARŞİV KOPYALARINDAN YARARLANMA VE ÖDÜNÇ VERME KURALLARI

Depo yayınları istek formu

Depoda bulunan yayınların (kitaplar, eski teknik yayınlar, sanat koleksiyonu, İTÜ arşiv koleksiyonu ve
yüksek lisans tezlerinin*) kullanımı için “Depo yayınları istek formu” doldurulurarak giriş katındaki danışma bankosunda görev yapan uzman kütüphaneciye başvurulur.

Uzman kütüphaneci ilgili yayını kimlik (İTÜ kimliği, nüfus cüzdanı veya ehliyet) karşılığında kütüphane içinde kullanılmak üzere istek sahibine verir.

Yalnızca depo kitapları ve eski teknik yayınlar fiziksel durumu ve tek kopya olup olmadığına göre kullanıcıya
normal kitap ödünç verme kurallarına göre ödünç verilebilir.

Bu yayınlardan depoda bulunanlar ile eski teknik yayınlar koleksiyonuna ait olanlar istek formu doldurularak
ödünç alınabilir.

Depoda bulunan yüksek lisans tezleri 2010 yılına kadarki tezleri içerir. Bu tezlere ayrıca elektronik olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi erişilebilir.

(*) Elektronik formatta olmayan tezler depodan çıkartılmaktadır.

 • Danışma Kütüphanecileri 2853013 (4121)
 • Kütüphane Santral 2853013
 • Kütüphane Bilgi İşlem 2853013 (4103)
 • Danışma Kütüphanecileri
 • Kütüphane Kurumsal kutuphane[at]itu.edu.tr
 • Kütüphane Bilgi İşlem library-it[at]itu.edu.tr

Kütüphaneciye Danış

 •         
  Sosyal Medya
 •         
          Telefon

 • E-Posta