DANIŞMA

Kütüphaneciye Danışın

Danışma Hizmeti ile İTÜ Kütüphaneleri'nde bulunan her formdaki kayıtlı bilgiye erişim için bilgi ve tavsiye desteği ile yol gösterici bir yaklaşımla kullanıcıların doğrudan ve dolaylı sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla görevlendirilen danışma kütüphanecileri;

 • Araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olma ve gerektiğinde birlikte kaynak taraması yaparak araştırmacının bilgiye erişiminin sağlanması,

 • Çeşitli içerik ve düzeyde eğitim-tanıtım faaliyetleri ile kütüphane kaynaklarının tanıtımı ve etkin kullanımının artırılması,

 • Kullanıcılarda kütüphane bilincinin oluşturulması için çağdaş teknik ve yaklaşımlarla eğitim ve oryantasyon verilmesinde etkin rol üstlenirler.

 • Danışma Kütüphanecileri 2853013 (4121)
 • Kütüphane Santral 2853013
 • Kütüphane Bilgi İşlem 2853013 (4103)
 • Danışma Kütüphanecileri
 • Kütüphane Kurumsal kutuphane[at]itu.edu.tr
 • Kütüphane Bilgi İşlem library-it[at]itu.edu.tr

Kütüphaneciye Danış

 •         
  Sosyal Medya
 •         
          Telefon

 • E-Posta