Özgür İLGÜZ
Geçici İşçi
Mustafa İnan Kütüphanesi
ozgur_ilguz@hotmail.com
2853013 dahili: 6619